Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2022

Toimialakohtainen suoriutuminen Helsingin pörssissä COVID-19-pandemian aikana

Leppänen, Jasper;
Open Access
Finnish
Published: 01 Jan 2022
Country: Finland
Abstract

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten Helsingin pörssin eri toimialaindeksit ovat suoriutuneet suhteessa riskiin koronapandemian aikana. Koronapandemian vaikutuksista osakemarkkinoihin on runsaasti tutkimusta, mutta Helsingin pörssin toimialakohtaisesta suoriutumisesta sitä ei toistaiseksi löydy. Toimialaindeksien ja markkinan suoriutumisen arviointiin valittiin kolme yleisesti käytettyä riskikorjattua suoriutumismittaria: Sharpen indeksi, Treynorin indeksi ja Jensenin alfa. Vertailu tehtiin numeerisena vertailuna toimialojen välillä ja suhteessa markkinaan. Toimialojen välillä havaittiin suuria eroja sekä suhteessa toisiinsa että suhteessa markkinan keskiarvoon. Sekä absoluuttisia lukuja että suhteellisia muutoksia tarkastellessa havaittiin, että toimialat saattoivat suoriutua täysin eri tavalla ennen pandemiaa kuin sen aikana. The aim of this thesis is to determine how different sectors in Nasdaq Helsinki have performed in relation to risk during the COVID-19-pandemic. The pandemic’s effect on the stock market have been studied abundantly, but research on sectoral performance in Nasdaq Helsinki is currently unavailable. Three commonly used risk-adjusted metrics of performance were chosen to evaluate sectoral and market portfolio performance: Sharpe ratio, Treynor ratio and Jensen’s alpha. Numerical comparison between different sectors and in relation to the market was conducted. Significant differences between the sectors both in relation to each other as well as the market were found. It was noted that sector-specific performance could vary greatly before and after the beginning of the pandemic.

Subjects

koronapandemia, toimialaindeksi, suoriutuminen, Helsingin pörssi, kriisi, Covid-19 pandemic, sector index, performance, Nasdaq Helsinki, crisis, fi=Opinnäytetyöni ei liity strategiaan|en=My thesis is not related to the strategy|, fi=School of Business and Management, Kauppatieteet|en=School of Business and Management, Business Administration|

Related Organizations
Related to Research communities
Download from
lock_open
LUTPub
2022
Providers: LUTPub
moresidebar