Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Lecture . 2019

Ekonomická krize snadno a rychle!

Kalouda František;
Open Access
Czech
Published: 01 Jan 2019
Country: Czech Republic
Abstract
Popularizační příspěvek je věnovám tématu ekonomických krizí. Konfrontuje různá teoretická stanoviska k možnosti/nutnosti nástupu ekonomické krize. Uvádí též stanoviska podnikové praxe k možnostem krizového řízení v ekonomice. Dotýká se i potenciálních možností ekonomické kybernetiky řešit a nebo odvracet ekonomické krize. Popularizační příspěvek je věnovám tématu ekonomických krizí. Konfrontuje různá teoretická stanoviska k možnosti/nutnosti nástupu ekonomické krize. Uvádí též stanoviska podnikové praxe k možnostem krizového řízení v ekonomice. Dotýká se i potenciálních možností ekonomické kybernetiky řešit a nebo odvracet ekonomické krize. The paper is devoted to the topic of economic crises. It confronts various theoretical opinions on the possibility / necessity of the onset of the economic crisis. It also presents the opinions of business practice on the possibilities of crisis management in the economy. It also touches on the potential for economic cybernetics to tackle or avert economic crises.
Subjects

crisis economic theory business practice economic cybernetics models, krize ekonomická teorie podniková praxe ekonomická kybernetika modely

Related Organizations
moresidebar