Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Lecture . 2014

Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Příklad projektu „Moc ve školních třídách studentů učitelství“

Vlčková Kateřina; Mareš Jan; Lojdová Kateřina;
Open Access
Czech
Published: 01 Jan 2014
Country: Czech Republic
Abstract

Prezentace se zabývala smíšeným designem v pedagogickém výzkumu na konkrétním příkladu projektu GA ČR „Moc ve školních třídách studentů učitelství“. Zaměřili jsme se na koncept moci, jeho adaptaci na prostředí školní třídy, design výzkumu – jeho kvalitativní a kvantitativní část s nastíněním výsledků a diskusi k metodologickému postupu. The presentation focused on mixed methods design in educational research with an example of a project GA CR "Power in the Classes of Student Teachers". It focused on the concept of power, its adaptation for the school conditions, research design and its qualitative and quantitative parts with preliminary outcomes, and discussion of methodological approaches.

Subjects

mixed method design; power in the classes; qualitative research; quantitative research, smíšený výzkum; moc ve školní třídě; kvalitativní výzkum; kvantitativní výzkum

Related Organizations
moresidebar