research product . Annotation . 2021

Kültürel diplomaside cinsiyet, Türk kadın diplomatların işlevleri

Özdemir, Yücel;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Mar 2021
  • Publisher: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
  • Country: Turkey
Abstract
Toplumsal ve kültürel değişmeler birçok yeni düşünceleri beraberinde getirmiştir. Özellikle Batı Aydınlanma Çağı ile ortaya çıkan, ataerkil toplum içindeki kadının yeri üzerine yapılan toplumsal cinsiyet tartışmaları bunlardan biridir. Toplumsal cinsiyet kuramı, toplumun ortak belleğinin cinslere yüklediği kültürel kodları çözümleyerek, toplumun cinsiyet kültürünü sistematik olarak ele almayı amaçlamaktadır. Bununla beraber cinslerin sosyal, siyasal, kültürel yapı içindeki cinsiyet eşitsizliği durumuna da odaklanmaktadır. Toplumlar, kültür yaşamının her alanında, toplumsal cinsiyet rollerini, cinsiyet kalıp yargılarını, önyargılarını yansıtabilmektedirler. Bu aç...
Subjects
free text keywords: Kültürel diplomasi, Cinsiyet kültürü, Kadın diplomatlar, Cultural diplomacy, Gender culture, Women diplomats
Any information missing or wrong?Report an Issue