Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Nevşehir Hacı Bektaş...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Perception of the future/tomorrow ın terms of relıgıous education processes a reading axis of the concept of “the unseen”

Çetinel, Hasan;

Perception of the future/tomorrow ın terms of relıgıous education processes a reading axis of the concept of “the unseen”

Abstract

Özet Sözlü Bildiri Modern zamanların sıkça duyulan, başat nitelendirmelerinden bir tanesi, “yarın ya da gelecek kaygısı”. Birey için de toplum ve dünya için de benzer kaygılardan söz etmek mümkündür. Bireyin kendi kişisel tarihi ve yarını ile dünyanın geleceğini bu denli irtibatlandırdığı bir başka tarih dilimi olmuş mudur, sorgulanması gereken bir durum olarak dikkat çekmektedir. Zira küresel ölçekli sorunlar olarak ilk akla gelenler listesinde yer alan silahlanma, savaşlar, göçler, ekonomik krizler, iklim krizi vb. olgular olayın tarafı olan olmayan herkesi etkisi altına almaktadır. Eğitim öğretim süreçlerinin öğrenen açısından en temel amaçları arasında, bireye yansıtıcı düşünme, metabiliş vb. düşünme stilleri noktasında katkı sunmak yer almaktadır. Bu düşünme stilleri sayesinde bireyin, yaşadığı çağın ürettiği kriz ve tehditlerle baş edebilmesi beklenmektedir. Konuya din öğretim süreçleri açısından bakıldığında, bireyin hayata ve ölüme dair anlam üretmesi, yaşarken başına gelen üzüntü veren ya da sabrını zorlayan durumlar karşısında psikolojik bütünlüğünü koruması noktalarında din eğitiminin sunduğu katkı bilinmektedir. İslam düşüncesinde “gayb” adı altında geleceğe ve yarına dair bir bakış açısı bir kavrayış biçimi mevcuttur. Bildiride, kendisinin ve dünyanın yarını hakkında Müslümanın nasıl pozisyon alması gerektiği ve yarın algısının boyutları noktasında, “gayb” kavramı ekseninde, Kur’an-ı Kerim merkezli bir analizde bulunulmaktadır. Sünnetten örnek rivayetlere başvurularak, Rasûlullah’ın (as) öğretim metodunda “gelecek/yarın” algısının önemine yer verilmektedir. TİMAV (Türkiye İmam Hatipliler Vakfı), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi

Country
Turkey
Keywords

Din eğitimi, Gayb, Gelecek kaygısı, Düşünme stilleri

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.