research product . Other ORP type . 2021

Psykologiske traumer og intim partnervold

Dokkedahl, Sarah Bøgelund;
Closed Access English
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • Country: Denmark
Abstract
Partnervold er et folkesundhedsproblem, som kan have alvorlige psykiske konsekvenser. Vi har som samfund et ansvar for at forebygge denne vold og beskytte dens ofre. I et forsøg på at bidrage med ny viden fokuserer denne afhandling på psykisk vold og hvordan denne undertype af vold skal forstås ud fra et traumeperspektiv. Afhandlingen fokuserer også på kvindekrisecentre, og på hvordan vi kan evaluere sådanne interventioner ud fra et mentalt helbredsperspektiv.To sideløbende undersøgelser blev gennemført. Den første undersøgelse benyttede et prospektivt design og undersøgte 150 kvinder fra fire danske kvindekrisecentre. Den anden undersøgelse var et systematisk l...
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue