research product . 2012

Koncepční popis návrhu pásového dopravníku

Vojtěch, Michael;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem pásového dopravníku. Obsahuje základní funkční výpočty pro návrh dopravníku, rozebírá jeho jednotlivé části, uvádí způsoby konstrukčního provedení pásového dopravníku a rešerši literatury, která se tímto tématem zabývá. This bachelor’s thesis is focus on conceptual belt conveyor. Contains the basic functional calculation for the design of the conveyor, analyses its parts, provides ways to design construction of belt conveyor and literature that deal with this topic. C
Subjects
free text keywords: Pásový dopravník, dopravní pás, konstrukce, Belt conveyor, conveyor belt, construction
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue