Bezdrátový systém pro ovládání dveří

Unknown Czech OPEN
Tománek, Daniel (2012)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Subject: bezdrátové ovládání | ZigBee | optická čidla | řízení | wireless control | optical sensors | system control

Semestrální práce s názvem Bezdrátový systém pro ovládání dveří popisuje návrh systému ovládání posuvných dveří pomocí bezdrátového ovladače. Tato práce dále seznamuje s použitým procesorem Silicon Laboratories řady C8051F120, nastiňuje způsob řízení pohonu dveří a sním... View more
Share - Bookmark