research product . 2017

Pásový dopravník pro drcený vápenec

Kadyrgozhin, Yermek;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Country: Czech Republic
Abstract
Podstatou této bakalářské práce je provést konstrukční návrh a výpočet pásového dopravníku pro dopravu drceného vápence s dopravním výkonem 47 000 kg.h-1, výškovým rozdílem 5,3 metrů a osovou vzdáleností 21,7 metrů. Práce zahrnuje stručný popis hlavních částí pásového dopravníku, funkční výpočet dle normy ČSN ISO 5048, určení hlavních rozměrů, návrh pohonu a napínacího zařízení pásového dopravníku. Dále je proveden pevnostní výpočet vybraných částí pásového dopravníku, a rozbor vlastností dopravovaného materiálu. K práci je přiložena požadovaná výkresová dokumentace. The principle of this thesis is to design and calculation of belt conveyor for transport of crus...
Subjects
free text keywords: Pásový dopravník, drcený vápenec, dopravní pás, pohon dopravníku, napínací zařízení, hnaný buben., Conveyor belt, crushed limestone, conveyor drive, tensioning device, driven drum.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue