research product . 2016

Belt conveyor

Kvita, Josef;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pásového dopravníku pro přepravu suchého písku. Cílem práce je provést konstrukční řešení pásového dopravníku podle zadaných parametrů, kterými jsou dopravní výkon 100 000 kg.h-1, výškový rozdíl 5 m a vzdálenost mezi osami bubnů 40 m. Práce obsahuje krátký popis pásového dopravníku a jeho hlavních částí, funkční výpočet dle platné normy ČSN ISO 5048 a volbu jednotlivých komponentů z firemních katalogů. Dále také návrh napínacího zařízení, návrh pohonu a pevnostní výpočet vybraných konstrukčních prvků pásového dopravníku. Práce je doplněna požadovanou výkresovou dokumentací. This bachelor’s thesis deals with an issue ...
Subjects
free text keywords: Pásový dopravník, válečky, válečková stolice, pás, hnaný buben, hnací buben, napínací zařízení, stěrač pásu, příhradová konstrukce., Belt conveyor, rollers, roller stool, belt, driven drum, driving drum, a tensioning device, wiper belt, truss construction., stavební drť, konstrukce, pohon bubnu, násypka, broken concrete, construction, drum drive, hopper, Drcený vápenec, rám dopravníku, buben, poháněcí stanice, Crushed limestone, conveyor design, drum, work station, kluzná deska, dopravní pás, pohon dopravníku, napínací zařízení., slide plate, conveyor belt, drive of conveyor, tensioning device., násypka., conveyor traction, tension system, hopper., Vážící dopravní pás, ocelová konstrukce, Weighing belt conveyor, steel frame, napínací buben, hnací hřídel., conveyer belt, idler, tension drum, primary shaft., elektro buben, příhradová konstrukce, napínací stanice, písek, štěrkopísek, electro drum, lattice structure, tension station, sand, gravel, building crushed material, vratný buben, reversing drum, tension system., dopravníkový pás, elektrobuben, suchý písek., troughing set, motorized pulley, tensioning device, dry sand., pohon dopravníku., štěrk, pohon, conveyor drive, roller mill
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
research product . 2016

Belt conveyor

Kvita, Josef;