Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2014

Nuo profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos Nacionalinės profesinio orientavimo programos link

Nazelskis, Eugenijus; Laurinaitis, Arūnas;
Open Access
Lithuanian
Published: 01 Jan 2014
Abstract

Šalies ekonomikai atsigaunant po krizės, daugelis pramonės įmonių Lietuvoje vis aštriau susiduria su kvalifikuotų darbuotojų stygiumi. Tačiau dažniausiai šalies darbo rinkoje pristingama ne kažkokių ypatingų, vienetinių profesijų, keliančių išskirtinius reikalavimus žmogaus gebėjimams, žinioms, sveikatai, psichikos savybėms, bet jaučiamas trūkumas ir populiarių profesijų (tolimųjų pervežimų vairuotojų, suvirintojų, virėjų ir kt.). Dažnai šalies darbo rinkoje susiklosto net paradoksali situacija, kai valstybėje esant dideliam nedarbui ir išplėtotai švietimo sistemai, darbdaviai prašo leisti įsivežti iš trečiųjų šalių specialistų, nes nacionalinėje darbo rinkoje daugelio profesijų atstovų trūksta. Kai kurių specialistų trūkumas šalyje jaučiamas jau daug metų ir iki šiol nematyti požymių, kad padėtis keistųsi teigiama linkme. Siekiant darbo rinkoje subalansuoti darbo vietų pasiūlą ir paklausą bei racionaliai naudoti žmogiškąjį kapitalą, straipsnyje tiriamos priežastys, dėl kurių šalies darbo rinkoje nuolat stinga tam tikrų sričių specialistų, bei pateikiama siūlymų padėčiai taisyti. In Lithuania, where the economy is recovering from the crisis, many industrial enterprises encounter sharper increased shortages of qualified workers. However, in most cases this shortage in the country’s labor market is not around some one particular profession that raises selectively the requirements for human qualifications in knowledge, health, or psychic particularities, but for a multitude of popular vocations, such as for long-distance drivers, welders, cooks, etc. The national labor market frequently encounters paradoxical situations; during times of high unemployment and expanded educational levels employers ask the state for permission to import third country specialists because of deficits in many vocations. For some professions such shortages have already existed for several years with no indications of future improvement. Therefore, in order to balance the specialists’ requirements for the state and the labor market, many tasks arise for professional orientation. However, the situation in the labor market shows that the presently active national program for professional orientation limited within the framework of the educational system is not able to fully secure the country’s requirements for specialists. This prompts the search for the ways and means of improving the situation. The research has revealed that industrial subjects which should be the most interested part in satisfying the demand of specialists in the labour market do not participate in professional orientation at all or participate to a little extent. Iindustrial subjects have no programs of professional orientation and do not finance them. Furthemore, the research showed that the existing distinction between supply and demand in professions is formed not by the human factor of Lithuanian people or their intellectual or physiological ability to learn professions needed in the labour market. It appears because of axiological differences between personel choice and of fering a profession, and employers’ needs and expectations. To change the attitude of industrial subjects towards professional orientation, it is inmportant for enterprises and organizations to understand the advantage the effective professional orientation brings to them. Furthemore, in the process of preparing the management of human resources, it would be reasonable to supplement the programs with the course of professional orientation. Having specialists of professional orientation in enterprises and organizations would help to raise professional orientation in Lithuania to a higher level.

Subjects

Profesinis orientavimas, Darbo rinkos poreikiai, Profesinio orientavimo programa, Įmonių vieta ir vaidmuo profesinio orientavimo procese

13 references, page 1 of 2

Išduotų leidimų dirbti užsieniečiams Lietuvos Respublikoje pasiskirstymas pagal profesijas. Lietuvos darbo birža. Prieiga internete: http://123.emn.lt/ lt/darbo-imigracija/kiek-uzsienieciu-dirba-lietuvoje [žiūrėta 2013 m. kovo 5 d.].

Įstojusiems į populiarią specialybę - didžiausia tikimybė eiti į darbo biržą. ELTA ir lrytas.lt inf. Prieiga internete: www.lrytas.lt/?id=127970761712781 72357&view=6&p=2 [žiūrėta 2010 m. liepos 21 d.].

Jovaiša, L. (2003). Hodogetika (Auklėjimo mokslas). II papildytas leidimas. Vilnius: Agora.

Juknevičiūtė, R. Baigę aukštąją stoja į profesines mokyklas. Prieiga internete: http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/ dartų reikšmė Lietuvos ūkio subjektų žmogiškojo potencialo didinimui. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2013, Nr. 68, p. 73-86.

Nacionalinė profesinio orientavimo švietimo sistemoje programa (2007 m. gruodžio 3 d.). Valstybės žinios, 2008­01­17, Nr. 7­258.

Pociūtė, B. (2013). Profesinio orientavimo modelis: teorinės įžvalgos ir praktinis taikymas Leonas Jovaiša: nuo pedagogikos edukologijos link. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 203-231.

Tyrimas: „Darbo rinkos analizė ir pasiūlymai darbo jėgos trūkumo problemai spręsti atsižvelgiant į šalies ūkio plėtros prognozę 2008-2015 metams“. Ekonominių ir teisinių konsultacijų centras 2007 m. Prieiga internete: http://www.ukmin.lt/web/lt/naujienos/naujienos/ukio_ministerijos_uzsakymu_atlikta_salies_darbo_rinkos_analize [žiūrėta 2012 m. balandžio 10 d.].

Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr. 142 „Dėl profesinio orientavimo ir profesinio rengimo ugdant žmogaus išgales 1996­04­03, Valstybės žinios, 1996, Nr. 30-738.

Užsieniečiai Lietuvoje. Mokymosi visą gyvenimą programos, KA-2 projektas SPEAKEASY519162- LLP-1-2011-1-AT-KA2-KA2MP Prieiga internete: http://www.migration.cc/migration/speakeasy/ downloads/spe_state-of-the-art-report_sih_lt.pdf [žiūrėta 2014 m. vasario 5 d.]

Drucher, P. F. (1994). The Age of Social Transformation. The Atlantic Monthly; November 1994, Vol. 274, No. 5, p. 53-80.

moresidebar