Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Knyga, skirta lietuvių išeivijos patriotui ir mecenatui

Skirius, Juozas;

Knyga, skirta lietuvių išeivijos patriotui ir mecenatui

Abstract

Recenzijoje aptariama Daivos Dapkutės knyga „Lietuviškos širdies ambasadorius Juozas Bachunas-Bačiūnas (1893–1969)“ (Vilnius, 2014). Ši monografija – projekto, skirto prisiminti Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovus dalis. Juozas Bačiūnas buvo pirmosios lietuvių emigrantų bangos atstovas, vienas iš JAV lietuvių tautininkų lyderių, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas bei lietuviškos veiklos Amerikoje mecenatas. Knygoje puikiai ir įtikinamai atskleista J. Bačiūno biografija; jos tekstas konstruojamas remiantis archyviniais dokumentais, to meto periodine spauda, moksline literatūra bei atsiminimais.. Monografija gausiai iliustruota, tačiau nenurodyta iš kur paimta naudota vaizdinė medžiaga. Knyga suskirstyta į įvadą, penkias dalis ir išvadinę baigiamąją dalį. J. Bačiūno gyvenimo istorija pasakojama išryškinant tris pagrindines jo veiklos ašis – verslą, veiklą JAV lietuvių tautininkų gretose ir vadovavimą Pasaulio lietuvių bendruomenei. Knyga parašyta taip, kad būtų suprantama bet kokiam skaitytojui: teksto moksliškumas ir faktografiškumas derinamas su lakoniškumu ir kūrybiškumu. Teigiama, jog recenzuojamą monografiją turėtų perskaityti ne tik besidomintys biografijos žanru, bet ir visuomenės bei politikos veikėjai, surasiantys joje reikšmingų ir pritaikytinų idėjų, ir užsienio lietuviai, ieškantys būdų kaip išsaugoti lietuvybę išeivijoje. Recenzento manymu, ši puikai parengta monografija galėtų būti istorikės dr. Daivos Dapkutės vizitine kortele ir yra vienas geriausių jos darbų.

Keywords

Daiva Dapkutė. Lietuviškos širdies ambasadorius Juozas Bachunas-Bačiūnas (1893-1969)

1 Krausas A., Lietuviškos širdies ambasadorius. J. ir m. Bačiūnai N. Zelandijoje ir Australijoje, Mūsų pastogė, 1963, sausio 30, p. 4.

2 Vincas Ambrazevičius, Vincent W. Ambrose (75 metų sukakčiai). Autobiograjfia , išleido ir išspausdino J. J. Bachunas, Sodus, Michigan, U.S.A., 1942.

3 Merkelis A., Antanas Smetona. Jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla, New York, 1964, p. XIII.

4 Juozas O. Širvydas (1875-1935). Biograjfios bruožai, red. V. Širvydas, išleido DraugaiPrenumeratoriai, Cleveland, Ohio, 1941, p. 485.

5 Antanas Vanagaitis. Jo gyvenimas ir veikla, red. V. Alantas, Ceveland, 1954, p. 87.

6 J. Bačiūno laiško fragmentas P. J. Žiūriui (be datos), Klaipėdos universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyrius, dr. Kazio Pemkaus fondas (F. 2), Pijaus J. Žiūrio dėžė, b. Laiškai, lapai nenumeruoti.

7  M. V., Įsteigta Lietuvai vad. sąjunga, Sandara, 1941, birželio 13, nr. 25, p. 3.

8 Simonavičiūtė D., Pasaulio lietuvių bendruomenės raida XX a. 5-8 dešimtmečiuose, Daktaro disertacija, Kaunas: VDU, 2008, 194 p.

9 Vaškevičius A., Lietuviškos širdies ambasadorius Juozas Bačiūnas įamžintas solidžia knyga, Draugas, 2015, kovo 31, p. 8-9.

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.