Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2012

Araştırma kurumları için OpenAIRE kılavuzu

Gürdal, Gültekin; Türkfidanı, Ata; Kutlutürk, Levent; Çelik, Sönmez; Keten, Burcu;
Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2012
Publisher: Türk Kütüphaneciler Derneği
Country: Turkey
Abstract
Çelik, Sönmez (Dogus Author) Bu metin, Araştırma Kurumlarına yardımcı olmak için 13.04.2011 tarihinde yayımlanan OpenAIRE Kılavuzu’nun çevirisidir. Çeviri, ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu üyeleri ve İYTE Kütüphanesi tarafından yürütülen OpenAIREplus Projesi, Türkiye Yardım Masası destek ekibinin işbirliği ile yapılmıştır. OpenAIRE Projesi, bir Avrupa Yardım Masası Sistemi aracılığıyla araştırmacılara Avrupa Komisyonu Yedinci Çerçeve Programıyla uyumlu bir destek sağlamayı; araştırmacıları, bu çerçeve program kapsamında fon desteği alan çalışmalarına ait çıktılarını OpenAIRE Portalı’na dahil bir kurumsal veya konusal arşivde yayımlamaları için desteklemeyi hedeflemektedir. OpenAIRE Projesinin devamı niteliğinde olacak bir proje olan OpenAIREplus’ın temel amacı ise, hakemli bilimsel yayınlara ve ilişkili veri setlerine sağlam çapraz bağlantılar sağlamaktır. This text is transcript of OpenAIRE Guide which is prepared in order to help research institutions was released on 13.04.2011and translated with the cooperation of ANKOS Open Access and Institutional Repositories Grup members and OpenAIREplus project team of Turkey which is coordinated from Izmir Institute of Technology Library. OpenAIRE Project aims to support researchers in complying with the European Commission Seventh Framework Programme Open Access Pilot through a European Helpdesk System; support researchers in depositing their research publications in an institutional or disciplinary repository; build up an OpenAIRE portal and e-infrastructure for repository networks. The project will work in tadem with OpeanAIREplus Project which has the principal goal of creating a robust, participatory service for the cross-linking of peer-reviewed scientific publications and associated datasets.
Subjects

Açık Erişim, Kurumsal Arşivler, Açık Erişim Politikası, OpenAIRE Kılavuzu, OpenAIREplus Projesi, Open Access, Institutional Repositories, Open Access Policies, OpenAIRE Guide, OpeanAIREplus Project

Related Organizations

Sale, AHJ (2006). Comparison of IR content policies in Australia. First Monday, 11 (4). http://eprints.utas.edu.au/264 23 Swan, A. and Carr, L. (2008) Institutions, their repositories and the Web. Serials Review, 34 (1). ISSN 0098- 7913 http://eprints.ecs.soton.ac.uk/14965.

Download from
lock_open
DSpace@Dogus
Other ORP type . 2012
Providers: DSpace@Dogus
moresidebar