Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Annotation . 2022

Sudrabaino mākoņu novērojumi Latvijā 1957.-1983.gadā: žurnālu saturs un digitalizēšanas metodika

Kauliņš, Jānis;
Open Access
Latvian
Published: 01 Jan 2022
Publisher: LU Astronomijas institūts
Country: Latvia
Abstract

In the archives of the Latvian Astronomical Society, there are stored logs of mesospheric cloud (MC) observations for the period from 1957 to 1983. Due to the growing interest in recent years in the historical statistics of MC observations in the context of climate change, digitization of these logs has been carried out. The contents of observation logs and their digitization methodology are described here. The digitized logs themselves are available here in the repository of UL, as MS Excel files.

Latvijas Astronomijas biedrības arhīvā glabājas mezosfēras mākoņu (MC) novērojumu žurnāli par laika posmu no 1957. līdz 1983. gadam.. Tā kā pēdējos gados ir pieaugusi interese par MK novērojumu vēsturisko statistiku klimata pārmaiņu kontekstā, ir veikta šo žurnālu digitalizācija. Materiālā ir aprakstīts novērojumu žurnālu saturs un to digitalizācijas metodika. Paši digitalizētie žurnāli ir pieejami šajā LU repozitorija kolekcijā, kā MS Excel faili.

Subjects

:NATURAL SCIENCES::Physics::Astronomy and astrophysics::Astronomy [Research Subject Categories], Mesospheric clouds, observations, Noctilucent clouds, Sudrabainie mākoņi, Mezosfēras mākoņi, Astronomiskie novērojumi - Latvija

Related Organizations
Related to Research communities
moresidebar