Utilidades y herramientas de software libre, setiembre 2007

Lecture Spanish; Castilian OPEN
Corrius Llavina, Jesús;
(2007)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: utilitats | eines | programari | programari lliure | GNU/Linux | utilidades | herramientas | software | software libre | utility software | tools | open source software | Free software | Open source software | Open Office (Computer programs) | Office suite -- Textbooks -- Study and teaching (Higher) | Programari lliure | Open Office (Programes d'ordinador) | Ofimàtica -- Llibres de text -- Ensenyament universitari | Software libre | Open Office (Programas de ordenador) | Ofimática -- Libros de texto -- Enseñanza universitaria

Per programari lliure s'entén aquell que no solament permet a l'usuari final executar els programes, sinó que també li confereix la llibertat d'accedir al codi font i adaptar-lo a les seves necessitats, distribuir còpies del programari a terceres persones i publicar nov... View more
Share - Bookmark