Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Other research product . Other ORP type . 2019

Ens arribarà un encàrrec

Roig Font, Laura; Gómez González, Miquel;
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 20 Sep 2019
Country: Spain
Abstract
Aquesta unitat didàctica va dirigida a l’alumnat de 4t d’ESO que estiguin cursant l’assignatura optativa de Biologia i Geologia. La seqüencia didàctica es desenvolupa a través d’un encàrrec laboral fictici, que consisteix en l’arribada d’una carta provinent de l’ICP (Institut Català de Paleontologia) on se’ls demanarà ajuda per classificar un paquet amb diferents cranis d’homínids que hauran de ser exposats al Museu de l’ICP. Aquesta contextualització permet aproximar l’alumnat a la ciència i al seu món professional, per tal d’ajudar-los a descobrir algunes sortides professionals com és el cas de l’arqueologia, paleontologia, antropologia, etc. La seqüencia d’activitats segueix el cicle d’aprenentatge on l’alumnat treballa per grups d’investigació per tal de resoldre l’encàrrec fictici. A més, totes les activitats estan plantejades per fomentar la motivació de l’alumnat mitjançant propostes dinàmiques, creatives, interactives i cooperatives.
Esta unidad didáctica va dirigida a los alumnos de 4t de ESO en la asignatura optativa de Biología y Geología. La secuencia didáctica se desarrolla mediante un encargo laboral ficticio, el cual consiste en la llegada de una carta de l’ICP (Institut Català de Paleontologia) dónde se solicita ayuda para clasificar un paquete con diversos cráneos de homínidos para poder exponer-los en el Museo de ICP. Esta contextualización permite aproximar los alumnos a la ciencia i su mundo profesional, para que ellos descubren distintas salidas profesionales como antropología, paleontología, antropología, etc. La secuencia de actividades se basa en el ciclo del aprendizaje dónde el alumno/a trabaja por grupos de investigación a fin de resolver el encargo ficticio. Además, las actividades están planteadas para fomentar la motivación de los alumnos mediante propuestas dinámicas, creativas, interactivas y de cooperación.
Unitat didàctica de quart d'ESO (especialitat Ciències Naturals). El·laborada dins el Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària i Batxillerat UPF-UOC
Mentora: Imma Noguerola (Institut Escola Sant Jordi (Barcelona)
Tutor: Marcel Costa
Subjects

Evolució humana, Homínids -- Craniologia, Aprenentatge, Treball en equip, Evolució humana, Homínids -- Craniologia, Aprenentatge, Treball en equip

Related Organizations
moresidebar