Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2021

La balança (dèficit) fiscal de Catalunya amb l'Administració Central : informació disponible, i significat

Vergès, Joaquim;
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 01 Jan 2021
Country: Spain
Abstract
Sobre la balança fiscal de Catalunya envers l'Administració Central -la diferència entre els impostos i cotitzacions socials que es paguen (suporten els residents) i els recursos públics que es destinen o reverteixen als ciutadans de Catalunya- és sorprenent la enorme disparitat de les xifres que veiem en els mitjans de comunicació i en debats polítics. Perquè aquestes diferències? i, en definitiva, quina podem dir que és la xifra 'correcta', per exemple, per a tenir una aproximació a quina és realment la contribució de Catalunya a la solidaritat interterritorial a Espanya?. Com s'argumenta aquí, la principal causa de grans divergències és que les diferents xifres publicades no sempre responen a la definició o concepte de balança fiscal pròpiament dita sinó a d'altres definicions/conceptes; els quals, no obstant, són presentats sota la mateixa etiqueta. La segona causa de xifres publicades diferents es, lògicament, l'any al que corresponen. El present text és el resultat d'una indagació 'tècnica' (adreçada a 'no-tècnic/ques') al voltant de la pregunta genèrica, què significa la balança fiscal d'un territori amb poder autònom com Catalunya, què sabem (xifres) al respecte, i que significa això que sabem? 1) Què s'entén per Balança Fiscal d'una Comunitat Autònoma, o d'un estat federal 2) La Balança/ Dèficit Fiscal de Catalunya; darreres xifres oficials publicades 3) Conceptes diferents, no 'mètodes de càlcul' alternatius 4) Una perspectiva temporal, 2002-2016
Subjects

Dèficit fiscal, Relacions fiscals intergovernamentals Catalunya, Balança fiscal, Federal fiscal imbalances, Sistema Autonòmic, Finançament autonòmic, Transferències fiscals inerterritorials

Related Organizations
moresidebar