Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2022

Usos dels temps en el mercat de treball, 10 objectius pendents per a la negociació col·lectiva. Una visió de context

Carrasquer, Pilar;
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 01 Jan 2022
Country: Spain
Abstract
Ponència experta dins del marc de la jornada: Usos dels temps, 10 objectius per a la negociació col·lectiva organitzada pel Consell de Relacions Laborals el 5 de maig del 2022 a la seu del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, CTESC, amb el triple objectiu de reflexionar sobre els usos dels temps en el context actual; presentar el monogràfic sobre l'impacte de la COVID-19 en aquests usos dels temps i difondre les orientacions de l'acord del Consell "10 objectius per a la negociació col·lectiva".
Subjects

Usos del temps, Temps de treball, Gènere, Negociació col·lectiva, Treball domèstic i de cura, Mercat de treball

Related Organizations
moresidebar