Autismikirjon lapsi varhaiskasvatuksessa henkilökunnan tuen ja tiedon tarve

Unknown Finnish OPEN
Henttonen, Kaisa ; Haikala, Eija ; Rosenholm, Mareena (2017)
  • Publisher: Saimaan ammattikorkeakoulu
  • Subject: varhaiskasvatus | autismikirjo | varhaiskuntoutus | LTO | Sosiaalialan koulutusohjelma

Yhä useammin päiväkodin työntekijä kohtaa päivittäisessä työssään autismikirjon lapsia sekä lapsia, joilla on autismikirjoon viittaavia piirteitä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, millaista tukea ja tietoa päiväkotien henkilökunta kokee tarvit... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Unknown, 2017)
  • Cite this research product