research product . 2013

Junos-harjoitteluympäristöt opetuksen kehittämistarkoituksiin

Åvist, Vesa;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Abstract
Insinöörityössä tutkittiin erilaisia menetelmiä, joita voitaisiin ottaa käyttöön Junos-verkkokäyttöjärjestelmän harjoittelussa Metropolia Ammattikorkeakoulussa Leppävaaran toimipisteessä. Tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan käyttää Juniperin laitteita hyödyntävien kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tutkimuksen aikana koulun laboratoriotiloissa ei ollut Juniperin laitteita. Laitteita oli kuitenkin palvelinhuoneessa Juniverse-varausjärjestelmän käytössä. Juniverse-järjestelmä ei kuitenkaan ollut vielä valmis, joten sen laitteet otettiin harjoittelukäyttöön terminaalipalvelimen avulla. Laitteita oli kuitenkin rajallisesti, joten ne riittivät vain pienille...
Subjects
free text keywords: GNS3, Junos, Junosphere, terminaalipalvelin, virtuaalikone, Vyatta, Tietoverkot, fi=Tieto- ja viestintätekniikka|sv=Informations- och kommunikationsteknik|en=Information and Communications Technology|, Tietotekniikka
Download from
Theseus
2013
Provider: Theseus
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue