Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Theseus
Other ORP type . 2014
Data sources: Theseus
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Sähköjärjestelmät nZEB-pientalossa

Authors: Jokitalo, Leevi;

Sähköjärjestelmät nZEB-pientalossa

Abstract

Tällä opinnäytetyöllä on kolme päätarkoitusta. Ensimmäisenä perehdytään tuleviin lähes nollaenergiarakentamisen vaatimuksiin pientalossa. Toiseksi työssä perehdytään nollaenergiarakentamiseen sähköistyksen kannalta sekä otetaan huomioon liittymäpinnat rakenne- ja LVI-suunnitteluun. Kolmantena työ sisältää omakotitalon energiatehokkuuslaskelmia ja tietoa erilaisten ratkaisujen vaikutuksesta E-lukuun ja ostoenergiaan. Työssä on myös näkökulmia sähköasennusten huomioonottamisesta nZEB-suunnittelussa. Työssä ei oteta huomioon kustannusoptimaalista näkökulmaa, perehdytään ainoastaan teknisiin ratkaisuihin. Nykyään rakennusten energiatehokkuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Se kiinnostaa jo luonnostaan, kun huomataan sen säästömahdollisuuksia. Lisäksi paineet energiatehokkuuden lisäämiseen kasvavat entisestään, kun tiukemmat direktiivit astuvat voimaan. Näiden seurauksena rakennukseen kokonaisuutena ja sen eri osien keskinäiseen toimivuuteen on alettu kiinnittää tarkempaa huomiota. Riittävä ammattitaito työmaalla ja suunnittelussa, järjestelmien kannattavuuden vertailut ja muut asiat ovat pinnalla, jotta päästään haluttuun lopputulokseen. Työssä suunnittelun pohjana käytettiin tämän hetken energiatehokkuusvaatimukset täyttävää omakotitaloa ja pohdittiin, miten kyseisen rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa asuinolot huomioon ottaen. Rakennuksen ulkovaipan U-arvot on pidetty RakMk D3 (2012) -tasauslaskelman tasolla, koska työssä ei ole tuloksia seinärakenteen kosteus-käyttäytymisestä. Energiatehokkuusratkaisujen tulokset laskelmien mukaan näyttävät sen, että tarvittava tekniikka on jo olemassa, mikäli nZEB-tasona pidetään Ympäristöministeriön luonnosasetusta energiatodistuksesta (2012). Sähkölämmitys lukuun ottamatta kohteet täyttivät luonnoksen mukaiset vaatimukset ilman myytyä energiaa. nZEB-luonnoksia ei vielä siis kuitenkaan ole. Mahdollisuutena on esimerkiksi parantaa ulkovaipan U-arvoa tai lisätä uusiutuvan omavaraisenergian tuotantoa. Energiamuotojen kertoimet ja laskentatavat E-luvun laskennassa voivat vaikuttaa merkittävästi lopputuloksiin. Lisäksi laaja näkökulma uusiutuvan omavaraisenergian tuotantoon voi vaikuttaa merkittävästi tuotannon kannattavuuteen ja laajemmin hyödyntämättömien tuotantomahdollisuuksien toteuttamiseen.

This thesis has three main aims. The first focuses on near-zero-energy building standards in a small house. This will come into effect in the near future. The second focuses on zero-energy building electrification point of view. In addition, the interfaces are taken into account the structural and HVAC design. Thirdly, the work contains a detached house with energy efficiency calculations and different effects of solutions on the E-number. In the work also have points of view to pay attention to the electrical installations in the design. Today, energy efficiency in buildings takes more attention. It is interesting naturally. It has the potential to save. In addition, it is forced to directives. The research work indicate that the wholeness is emphasized when regarding energy efficiency in building engineering in all sectors. The basis for the design used in today's meeting the requirements of single-family houses. Energy efficiency is taken into account as the structure of their own requirements. More stringent regulations are forcing all of the partners. It requires skills, as well as the design of the site. In addition, the cost comparison between the different solutions is significant. The necessary technology is already there, if nZEB-level is the Ministry of Environment draft on Energy (2012). Sold energy is required, except for electric heating of houses. There is still a chance to improve the U-value or increasing self-sufficiency in energy production. Different forms of energy and the index calculation methods is a significant impact on the results. In addition a broad perspective of self-sufficient in renewable energy production can significantly affect the profitability of production and by extension untapped production potential execution.

Country
Finland
Keywords

rakentaminen, omavaraisuus, uusiutuva omavaraisenergia, uusiutuvat energialähteet, pientalot, energiatehokkuus, pientalon sähköistys, fi=Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka|sv=Byggnads- och samhällsteknik|en=Civil and Construction Engineering|, omakotitalot, rakenteet, lähes nollaenergia, nZEB, Talotekniikan koulutusohjelma, Sähköinen talotekniikka

Liite 1. Automaation tehokkuusluokkaa vastaavat toiminnot ................................... 64 Liite 2. Sähkölämmitystalon energiatodistus ilman automaation ja muualle viedyn energian vaikutusta ................................................................................ 66

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average