Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Theseus
Other ORP type . 2014 . 2013
Data sources: Theseus
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Liikkuvan terveysneuvontayksikön kävijät 2012 : tilastoanalyysi maantieteellisestä näkökulmasta

Authors: Helle, Suvi;

Liikkuvan terveysneuvontayksikön kävijät 2012 : tilastoanalyysi maantieteellisestä näkökulmasta

Abstract

The purpose of this thesis was to examine the client information of a mobile health counseling unit maintained by the Helsinki Deaconess Institute. The health counseling unit is a mobile unit taking low threshold services to drug users in different parts of the cities of Helsinki and Vantaa. Services provided by the mobile unit are health counseling, an exchange program for needles and syringes, vaccination, HIV testing, health care measures and case management. The goal of this Bachelor’s thesis was to examine the client numbers and the client profiles at stops in different parts of the cities. The thesis was carried out in co-operation with the Helsinki Deaconess Institute. One of the reasons for conducting a study on this topic was the lack of research carried out using this material. Conversations held with long-time professional workers of the mobile unit also helped shape the study problem. The method used in this thesis was statistical analysis based on quantitative material. All data from the year 2012 in the client statistics collected by the mobile health counseling unit was analyzed. The number and qualities of the clients were analyzed. The mobile unit operates at twelve different stops, and the statistics of each stop were analyzed individually and compared to other stops. As a conclusion it can be stated that the differences in traffic connections, the socioeconomic status and services provided in different districts of the cities have an impact on the number of clients at the stops of the mobile unit. In addition to client numbers there also seem to be differences in why clients visit the mobile unit. The mobile health counseling unit provides services to a broad clientele. The analysis of the client statistics may also help target the services better in the future.

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Helsingin Diakonissalaitoksen liikkuvan terveysneuvontayksikön kävijätietoja vuoden 2012 ajalta. Liikkuva terveysneuvonta on vuonna 2003 perustettu yksikkö, joka vie matalan kynnyksen palveluita huumeiden käyttäjille kaupunginosiin Helsinkiin ja Vantaalle. Yksikön tarjoamia palveluita ovat terveysneuvontatyö, neulojen ja ruiskujen vaihto-ohjelma, HIV-testaukset, rokotukset, sairaanhoidolliset toimenpiteet ja palveluohjaus. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia liikkuvan terveysneuvontayksikön kävijämääriä ja kävijäprofiileja pysäkeillä eri kaupunginosissa. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa. Työn aihevalintaan vaikutti se, että kerätystä aineistosta on tehty hyvin vähän tutkimusta. Myös keskustelu terveysneuvontayksikössä pitkään työskennelleiden ammattilaisten kanssa ohjasi tutkimusongelman asettelua. Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiiviseen aineistoon perustuvana tilastoanalyysina. Liikkuvan terveysneuvontayksikön keräämistä kävijätilastoista analysoitiin käynnit vuoden 2012 ajalta ja tutkittiin kuinka paljon ja minkälaisia asiakkaita pysäkeillä käy ja onko eri kaupunginosien kävijöissä eroja. Liikkuva yksikkö toimii kahdellatoista eri pysäkillä, joiden kaikkien kävijätilastoja tutkittiin erikseen ja vertailtiin toisiinsa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kaupunginosien palvelut, liikenneyhteydet ja sosioekonominen asema vaikuttavat siihen, miten paljon asiakkaita pysäkeillä käy. Kävijämäärien lisäksi myös käyntien syistä löytyi eroja. Liikkuva terveysneuvontayksikkö palvelee asiakkaita laajalta alueelta. Kävijätilastojen analyysi voi myös auttaa kohdentamaan palvelua tulevaisuudessa.

Country
Finland
Keywords

terveysneuvonta, fi=Sosiaaliala|sv=Sociala området|en=Social Sciences|, suonensisäiset huumeet, haittojen vähentäminen, segregaatio, Sosiaaliala

Kuvio 14. Kaisaniemen asiakkaiden asuinalueet. Helsingin alueet ovat 5. Itä-Helsinki, 4.

Pohjois-Helsinki, 3. Keskinen Helsinki, 2. Länsi-Helsinki ja 1. Etelä-Helsinki (kartta tekijän, Helsingin Diakonissalaitos 2012 mukaan).

Murto, Lasse: Päihdehuollon suomalainen malli kansainvälistyvässä ympäristössä, 2002. s. 167-192. Teoksessa Kaukonen - Hakkarainen: Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa, Gaudeamus Kirja, Yliopistopaino, Helsinki.

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average