Hiomon energiankulutuksen optimointi ja energiatehokkuuden seurannan kehittäminen

Unknown Finnish OPEN
Ypyä, Juha-Matti (2015)
  • Publisher: Lapin ammattikorkeakoulu
  • Subject: energiatehokkuus | sähkö | lämpö | Teknologiaosaamisen johtaminen, ylempi AMK

Tämän työn toimeksiantajana oli Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaat. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää hiomon energiatehokkuutta ja parantaa energiatehokkuuden seurantaa. Lisäksi tavoitteena oli rakentaa seurantatyökalu, jonka avulla seurataan ja pienennetään ene... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Unknown, 2015)
  • Cite this research product