research product . 2011

Yritysverkon kehittäminen ja päivitys

Niemi, Ari;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Vaasan ammattikorkeakoulu
Abstract
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää aiemmin Juho Latvan opinnäyte-työnä tekemä pienen yrityksen testiverkko, joka oli toteutettu tietotekniikan osas-tolle opetuskäyttöön. Testiverkkoon kuului intraverkko ja DMZ-alue. Verkon to-teutusta kehitettiin korvaamalla palomuurina toiminut Ipcop-kone Vyatta Core:lla. Domain-nimi ja julkiset IP-osoitteet päivitettiin Open IT Lab:n alaisuuteen ja ser-tifikaatit toteutettiin uuden domain-nimen mukaisesti. Etähallintaa kehitettiin ja-kamalla intraverkon ja DMZ-alueen etäyhteydet ja palvelut omien julkisten IP-osoitteiden taakse. Opinnäytetyössä tutustutaan yritysverkon rakentamiseen ja käydään läpi keskei-simpiä p...
Subjects
free text keywords: tietoliikenneverkot, tietoverkot, palomuurit -- tietoturva, Vyatta Core, Windows Server, Active Directory, DNS, fi=Tieto- ja viestintätekniikka|sv=Informations- och kommunikationsteknik|en=Information and Communications Technology|, Tietotekniikka
Download from
Theseus
2011
Provider: Theseus
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue