research product . Other ORP type . 2021

En samfundsvidenskabelig teori om den lineære økonomi: Accelerationssamfundet og dets dynamikker

Jørgensen, Michael Søgaard;
Open Access Danish
  • Published: 27 Jul 2021
  • Publisher: Ingeniøren
  • Country: Denmark
Abstract
Det er vigtigt at basere kritikken af den lineære økonomi på en samfundsvidenskabelig forståelse af samfundets udvikling og dets ressourcestrømme. Indlægget anvender en tyske sociolog Hartmut Rosa's teori om accelerationssamfundets og dets selvforstærkende accelerationskredsløb, dets konstante risiko for de-stabilisering, dets de-synkronisering og dets brug af "det øjeblikkeliges magt" til at beskrive hvorfor tiltagene inden for cirkulær økonomi ikke tager mere grundlæggende fat om problemernes årsager end de gør. Jeg kommer også med nogle bud på initiativer, der kan sætte fokus på accelerationssamfundets grundlæggende problemer.
Subjects
free text keywords: cirkulær økonomi, produktforældelse, offentlig regulering, demokrati, /dk/atira/pure/sustainabledevelopmentgoals/responsible_consumption_and_production, Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion, /dk/atira/pure/sustainabledevelopmentgoals/partnerships, Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling
Related Organizations
Download from
Open Access
VBN
Other ORP type . 2021
Provider: VBN
Any information missing or wrong?Report an Issue