Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2022

Kokemuksia vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ja sterilisaatiosta -kirjoitusaineisto 2017

Väkeväinen, Nina;
Open Access
Finnish
Published: 21 Jun 2022
Publisher: Tietoarkisto
Country: Finland
Abstract

Aineisto koostuu vapaaehtoista lapsettomuutta ja sterilisaatiota käsittelevistä kirjoituksista. Kirjoituspyyntöön saivat vastata kaikki itsensä kohderyhmään kuuluvaksi määrittelevät henkilöt. Aineisto on kerätty alun perin pro gradu -tutkielmaan vuonna 2017. Kirjoituskutsun avulla pyrittiin selvittämään mm. sitä, miten päätös vapaaehtoisesta lapsettomuudesta on syntynyt ja millaisia ajatuksia sterilisaatio vastaajissa herättää. Tarkoitus oli saada tietoa myös siitä, miksi sterilisaatioon hakeudutaan ja millaisia vaikutuksia toimenpiteellä on ollut vapaaehtoisesti lapsettomien ihmisten elämään. Haluttiin myös tietää, millaisena tilanteen näkevät ne, jotka toivoisivat toimenpidettä, mutta eivät täytä sterilisaatiolain ehtoja. Kirjoituskutsussa vastaajille annettiin kirjoittamisen helpottamiseksi muutamia valmiita aihealueita ja apukysymyksiä. Taustatietona on kerrottu vastaajan sukupuoli ja ikäryhmä. The dataset consists of self-administered written texts on voluntary childlessness and sterilisation. The writing invitation was open to all voluntarily childless individuals who have considered sterilisation or have been sterilised. The data were collected for a Master's thesis. In the writing guidelines, participants were asked to write about how they had arrived at the decision to remain childless, and to describe what they thought about sterilisation. The study aimed to collect data on the reasons that had led the participants to seek sterilisation, and how the sterilisation procedure had impacted the lives of voluntarily childless individuals who had been sterilised. The views of those participants who would like to be sterilised but did not meet the conditions set in the Sterilisation Act were also examined. Background information included the participant's gender and age group. The data were organized into an easy to use HTML version at FSD. The dataset is only available in Finnish.

Subjects

sterilisation (medical procedures), family planning, medicine (science), contraceptive methods, voluntary childlessness, medical anthropology, lääketiede, sterilointi (lääketieteellinen toimenpide), ehkäisymenetelmät, vapaaehtoinen lapsettomuus, lääketieteellinen antropologia, perhesuunnittelu

Related Organizations
moresidebar