Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2021

Tukivastemalli (Response to intervention model)

Kinnunen, Anne-Mari;
Open Access
Finnish
Published: 01 Jan 2021
Publisher: University of Jyväskylä
Country: Finland
Abstract

Tukivastemalli on oppimisen ja koulunkäynnin tuen suunnittelua ja toteutusta selkeyttävä toimintatapa, jota voidaan hyödyntää minkä tahansa taidon tukemisessa kolmiportaisen tuen mallin kaikilla portailla. Tukivastemallissa tuen tavoitteiden määrittely ja kohdennettu tukitoimien suunnittelu perustuvat huolelliseen, yksilölliseen alkuarviointiin oppilaan tuen tarpeesta ja ymmärrykseen siitä, mistä oppilaan yksilöllisissä oppimisen pulmissa on kyse. Tuki kohdistetaan siihen kehitysvaiheeseen, jossa oppilas kehityksellisesti on ja niihin osataitoihin, joissa oppilaan kehitys edellyttää tukea. Oppimisen tuen suunnittelun yhteydessä suunnitellaan, miten ja kuinka usein oppimisen edistymistä ja tuen vaikuttavuutta arvioidaan. Oppimisen seuranta-arvioinnissa arvioidaan oppilaan edistymistä suhteessa hänen yksilölliseen lähtötasoonsa, ei suhteessa ikä- tai luokkatasoon. Seuranta-arviointien pohjalta oppimisen tukea muokataan vastaamaan täsmällisemmin oppilaan tuen tarvetta. Aineisto koostuu lomakkeista, jotka on jäsennelty OPA-hankkeessa lukemisen ja kirjoittamisen taitojen yksilölliseen arviointiin, kohdennetun tuen suunnitteluun ja tuen vaikuttavuuden arviointiin sekä oppimisen tuen muokkaamiseen opettajien työn tueksi. Response to Intervention (RTI) model is a framework for providing support to students. RTI integrates student assessment and intervention. The dataset consists of forms that were developed in the OPA project for individual evaluation of reading and writing skills, planning support, and assessing the effectiveness of support.

Subjects

individual evaluation, Response to Intervention model, tukivastemalli, tuen vaikuttavuuden arviointi, kohdennettu tuki, yksilöllinen arviointi, kolmiportainen tuki, kirjoittaminen, erityisopetus, tukiopetus, arviointi, lukeminen, three-step support, special education (teaching), writing, remedial teaching, reading, evaluation

Related Organizations
moresidebar