Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2021

Vertaisarvioinnin harjoitusohjelma ja vertaisarviointien toteutus Ketosen väitöskirjassa

Ketonen, Laura;
Open Access
Finnish
Published: 01 Jan 2021
Publisher: University of Jyväskylä
Country: Finland
Abstract

Tämä materiaali on suomenkielinen kuvaus vertaisarviointi-intervention toteutuksesta Ketosen (2021) väitöskirjassa. Toteutus sisältää vertaisarvioinnin harjoituksia ja varsinaisia vertaisarviointeja. Interventio kesti 1,5 vuotta ja se toteutettiin fysiikan ja kemian oppiaineissa luokka-asteilla 7-8 vuosien 2018-2019 aikana. Harjoitukset ja vertaisarvioinnit on materiaalissa kuvattu siinä järjestyksessä, jossa ne tutkimuksessa toteutettiin. Interventio suunniteltiin vertaisarvioinnin aiempaa tutkimustietoa peruskoulun kontekstiin soveltaen. Materiaali toimii esimerkkinä siitä, miten vertaisarviointia voi harjoitella ja toteuttaa peruskoulussa osana oppiaineen opiskelua. This material is a description of the peer assessment intervention in the dissertation of Ketonen (2021). The intervention comprises both training and practice of peer assessment. It lasted 1,5 years and it was implemented in physics and chemistry on grades 7-8 during the years 2018-2019. The material is described in the order of the implementation. The intervention was built on previous research on peer assessment. The material functions as an example of how training and practice of peer assessment can be used as a part of subject learning in Basic Education.

Subjects

Peer assessment, Tutkiva oppiminen, Kemia, Fysiikka, Vertaisarviointi, Inquiry based learning, Chemistry, Physics, learning, peer review (assessment methods), oppiminen, vertaisarviointi (arviointimenetelmät)

Related Organizations
moresidebar