Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2022

Foreningspuljen til vandløbsrestaurering - genskaber gydeområder

Sivebæk, Finn;
Open Access
Danish
Published: 01 Jan 2022
Publisher: DTU Aqua
Country: Denmark
Abstract

Udlægning af gydegrus gavner både fisk og smådyr. Fisketegnet betaler grus og skjulesten til vandløbsrestaurering i vandsystemer, hvor man ønsker at genskabe egnede gyde- og opvækstområder for fisk.

Related Organizations
Download from
moresidebar