Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2022

Vurdering af overførsel af ethylenoxid til dyr og animalske produkter

Jensen, Bodil Hamborg; Petersen, Annette;
Open Access
English
Published: 01 Jan 2022
Country: Denmark
Abstract

Fødevarevarestyrelsen har bedt DTU, Fødevareinstituttet om en vurdering af carry over fra foder til animalske fødevarer, herunder se på hvilke niveauer af ethylenoxid man vil kunne forvente i kød, mælk, æg og andre animalske produkter efter et dyr har indtaget fødevarer eller foder med indhold af ethylenoxid. Fødevarestyrelsen vil samtidig bede om en risikovurdering af fødevaren, hvis risikovurderingen adskiller sig fra DTU’s tidligere risikovurdering af ethylenoxid i fødevarer.Fødevarestyrelsen angiver, at der f.eks. kan tages udgangspunkt i indhold af ETOsum i cholin chlorid (CC) på hhv. 40 og 80 mg/kg CC. Iblandingsprocentenkan hentes fra angivelser i afsnit 3.1. i EFSA rapporten ((eller) evt. et worst case scenario). Malkekvæg på ca. 600 kg indtager ca. 20 kg foder (tørstof) pr. dag. En smågris spiser omkring 1 kg foder/dag. Et slagtesvin spiser omkring 2,3 kg foder/dag. En slagtekylling spiser ca. 100 g/dag. En stor høne i fuld æglægning har brug for ca. 140 g foder om dagen.

Subjects

Risikovurdering, Toksikologi, Kemikaliepåvirkninger

Related Organizations
Download from
moresidebar