”Vi är en frisk familj där en av oss har blivit sjuk, vi är inte en sjuk familj, vi är en frisk familj.” - Att leva med ett barn med obotlig hjärntumör

Unknown Swedish OPEN
Eskilson Falck, Lena;
(2018)
  • Subject: Föräldrar, hjärntumör, barn med cancer, copingstrategier och anpassning. | Parents, brain tumor, childhood cancer, coping strategies and adjustment.

Denna studie har fokus föräldrars berättelser hur de hanterar sin vardag då deras barn har insjuknat i hjärntumör med återkommande recidiv (återfall i sjukdomen). Studiens syfte är att beskriva vilka erfarenheter föräldrar till barn med hjärntumör med återkommande recid... View more
Share - Bookmark