Канали витоку інформації в волоконно-оптичних системах передачі даних

Unknown Ukrainian OPEN
Кротко, Олександр Олександрович; Служба безпеки України;
(2008)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: Інформаційна безпека | УДК 004.681

В статті на підставі аналізу можливих каналів витоку інформації розглянуто питання щодо побудови пристроїв виявлення несанкціонованих засобів перехоплення інформації з волоконно-оптичних систем передачі інформації.
Share - Bookmark