УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПОКАЗНИК ЯКОСТІ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ

Unknown Ukrainian OPEN
Іванов, В.О.; Інститут електроніки і систем управління НАУ; Куленко, О.В.; Інститут електроніки і систем управління НАУ;
(2012)
  • Publisher: Национальный Авиационный Университет
  • Subject: радіоелектронна система; теорема цілісності; узагальнений показник якості; критерій цілісності; електромагнітна обстановка

 Подано теоретичне обґрунтування якісної характеристики радіоелектронної системи – її цілісності. Доведено теорему цілісності та наслідки, які з неї випливають. Установлено ефективність цілісної системи. Виявлено структуру ймовірнісного показника цілісності радіоелектро... View more
Share - Bookmark