ПЕРЕДАЧА РЕАЛІЙ IСПАНОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ У АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТI

Unknown Ukrainian OPEN
Дел-рио, Ніна; Талалова, Ларіса;
(2015)
  • Publisher: Національний Авіаційний Університет
  • Subject: теорія культурного трансферу; прийом транслітерації/транскрипції/калькірування; популярність денотата в культурі вихідна мова та мова перекладу | УДК 811.11’25+82-84 | теория культурного трансфера; прием транслитерации/транскрипции/калькирования; известность денотата в культуре исходного языка и переводимого языка | cultural transfer theory; transliteration/transcription/loans transformation methods; denotatum recognition in the culture of the original language and the target language

У статті були проаналізовані прийоми перекладу (культурноготрансферу), використані перекладачкою-білінгвом для передачі реалій вангломовнiй версiї романа «Голова гiдри» Карлоса Фуентеса. В статье проанализированы приемы перевода (культурноготрансфера), использованные... View more
Share - Bookmark