Застосування нестаціонарної теорії динамічних систем до аналізу автоматично керованого польоту літака за сигналами курсоглісадних радіомаяків

Unknown Ukrainian OPEN
Краснопольськии, А. О.; Національний авіаційний університет; Шевельов, А. Г.; Національний авіаційний університет;
(2017)

Розглянуто нестаціонарну систему автоматичного керування польотом літака в режимі посадки за сигналами глісадного радіомаяка вперше на основі нестаціонарної теорії систем автоматичного керування. Наведено диференціальні рівняння збуреного руху динаміки польоту літака і ... View more
Share - Bookmark