Оптимальний регулятор для нелінійної системи стабілізації інерційного об’єкта керування

Unknown English OPEN
Ablesimov, A. K.; Національный авіаційний університет, Київ, Україна; Pylypenko, M. A.; Національный авіаційний університет, Київ, Україна;
(2018)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/1990-5548.55.12747
  • Subject: Корабель; система стабілізації; курс; нелінійність; описуюча функція; регулятор; корекція; частотна передатна функція; регулятор | УДК 629.5.051 (045) | Ship; stabilization system; course; nonlinearity; describing function; controller; correction; the frequency transfer function | UDC 629.5.051 (045) | корабль; система стабилизации; курс; нелинейность; описывающая функция; регулятор; коррекция; частотная передаточная функция; регулятор

Розроблено модель нелінійної системи стабілізації курсу корабля і представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень з вибору для неї оптимального регулятора, що виключає в той же час виникнення в ній граничних циклів. Як метод досліджень в роботі застос... View more
Share - Bookmark