БАГАТОВИМІРНІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ УСПІШНОСТІ НА ТРЕНАЖЕРАХ

Unknown Russian OPEN
Борсук, С.П.;
(2012)
  • Publisher: Национальный Авиационный Университет
  • Subject: многомерные таблицы принадлежности; авиационный тренажёр, сценарий; моделируемая среда; успеваемость

 Розглянуто можливість використання багатовимірних таблиць належності для реєстрації успішності навчання операторів авіаційного тренажера. Наведено принцип реєстрації успішності, який базується на розподілі кожного тренажерного сценарію на елементарні завдання, запропон... View more
Share - Bookmark