Удосконалення ASM-алгоритму для автоматичного розміщення контрольних точок обличчя

Unknown English OPEN
Fedorov, D. M.; National Aviation University;
(2014)
  • Publisher: Национальный Авиационный Университет
  • Subject: розпізнавання образів; фейс-контроль точок; активна модель форми; мінімаксна площа, ідентифікація людини, штучний інтелект. | 57.089 [UDC 004.93’12] | распознавание образов; фейс-контроль точек; активная модель формы; минимаксная площадь; идентификация человека; искусственный интеллект | image recognition; ace control points; active shape model; minimax area; person’s identification; artificial intelligence

Проаналізовано роботу алгоритму активної моделі форми. Описано застосування данного алгоритму в системах визначення особливостей обличчя за його фотознімком. Запропоновано удосконалення алгоритму активної моделі форми, яке полягає у заміні стадії навчання стадією обчисл... View more
Share - Bookmark