research product . 2006

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СФЕРІ КОСМОСУ

Петріщев, О. С.; Науково-дослідний центр повітряного і космічного права Національного авіаційного університету;
Open Access Ukrainian
  • Published: 30 Mar 2006
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
Abstract
Стаття висвітлює проблеми правового регулювання діяльності міжнародих організацій у сфері надання космічних послуг і технологій в умовах інтернаціоналізації і глобалізації відносин в рамках світової економічної системи. Статья освещает проблемы правового регулирования деятельности международных организаций всфере предоставления космических услуг и технологий в условиях интернационализации и глобализации отношений в рамках всемирной экономической системы. The article highlights the problems of legal regulation of international organizations in the provision of space services and technologies in terms of internationalization and globalization of relationships with...
Subjects
free text keywords: транснаціональна корпорація; правове регулювання; lex mercatoria, 341.29.009(100), транснациональная корпорация; правовое регулирование; lex mercatoria, transnational corporation; legal regulation; lex mercatoria
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue