ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СФЕРІ КОСМОСУ

Unknown Ukrainian OPEN
Петріщев, О. С.; Науково-дослідний центр повітряного і космічного права Національного авіаційного університету;
(2006)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: транснаціональна корпорація; правове регулювання; lex mercatoria | 341.29.009(100) | транснациональная корпорация; правовое регулирование; lex mercatoria | transnational corporation; legal regulation; lex mercatoria

Стаття висвітлює проблеми правового регулювання діяльності міжнародих організацій у сфері надання космічних послуг і технологій в умовах інтернаціоналізації і глобалізації відносин в рамках світової економічної системи. Статья освещает проблемы правового регулировани... View more
Share - Bookmark