Перехідні характеристики автоматичних регуляторів тиску гідравлічних систем

Unknown English OPEN
Бутько, В. С.; Національний авіаційний університет;
(2019)

Виконано аналіз характеристик автоматичних регуляторів тиску гідравлічних систем, що визначають якість перехідних процесів. Запропоновано функціонал, який дозволяє обчислити параметри регулятора, що забезпечують оптимальність процесу регулювання. Показано вплив фізичних... View more
Share - Bookmark