РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПОБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Unknown Ukrainian OPEN
Пильгун, Н. В.; Національний авіаційний університет; Рощук, М. В.; Національний авіаційний університет;
(2012)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/2307-9061.25.5807
  • Subject: конституційний принцип; принцип верховенства права; правова держава; верховенство закону; законотворчий процес; механізм реалізації принципу верховенства права | 342.3(045) | конституционный принцип; принцип верховенства права; правовое государство; верховенство закона; законотворческий процесс; механизм реализации принципа верховенства права | constitutional principle; principle of the rule of law, constitutional state, rule of law, legislative process, mechanism of implementing the rule of law

Стаття присвячується дослідженню конституційного принципу верховенства права та його ролі в побудові правової держави. Висвітлюються основні проблеми реалізації принципу верховенства права. Статья посвящена исследованию конституционного принципа верховенства права и ... View more
Share - Bookmark