ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МОДЕЛЮВАННЯ ПРИЙМЕННИКОВИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ СЛОВА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД

Unknown Ukrainian OPEN
АНТОНОВА, Ольга;
(2015)
  • Publisher: Національний Авіаційний Університет
  • Subject: польська мова; метод; модель; властивості форми вираження лексико-граматичні параметри | УДК 811.162.1'362 | польський язык; метод; модель; свойства формы выражения лексико-грамматические параметры

У статті описано метод моделювання прийменникових еквівалентів слова польської мови, який дозволяє здійснити дослідження форми вираження прийменникових структур, виявлено закономірності їхнього творення, встановлено системні зв'язки досліджуваних елементів. В статье ... View more
Share - Bookmark