ЛІНГВОУКРАЇНІКА 1920-Х − ПОЧАТКУ 1930-Х РР. В ПОЛЬЩІ

Unknown Ukrainian OPEN
Зубченко, Валентина;
(2015)
  • Publisher: Національний Авіаційний Університет
  • Subject: українське мовознавство, наукові центри, еміграція, мовознавчі дослідження | украинское языковедение, научные центры, эмиграция, языковедческие исследования

У  статті  подано  стислий  огляд  мовознавчої  діяльності  в  наукових центрах  Польщі  та  провідних  напрямів  досліджень  українських мовознавців,  зокрема  палеографічно-мовознавчі  описи  давніх  писемних пам’яток, проблеми української фонетики та діалектології. ... View more
Share - Bookmark