ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДО УЧАСТІ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Unknown Ukrainian OPEN
Самсонов, Валерій Миколайович; Одеський державний університет внутрішніх справ, Кримський юридичний інститут;
(2010)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/2307-9061.16.7351
  • Subject: активність; залучення; місцеве самоврядування; населення; органи місцевого самоврядування | 342.9 [352.07] | активность; привлечение; местное самоуправление; население; органы местного самоуправления | activity; involvement; local government; population; local governments

Стаття присвячена проблемам залучення членів територіальних громад до участі у місцевому самоврядуванні. Основна увага акцентується на питаннях взаємодії місцевого населення з органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Статья посвящена проблемам п... View more
Share - Bookmark