ВІЗУАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛЯЮЧИХ АЛГОРИТМІВ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИПРОБУВАНЬ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Unknown Ukrainian OPEN
Кузнєцова, Юлія Анатоліївна; Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ";
(2014)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: АСУ СТК; реальний час; керуючий алгоритм; програмне забезпечення; візуалізація; графові моделі; розширена форма Бекуса-Наура | 004.91 | АСУ СТК; реальное время; управляющий алгоритм; программное обеспечение; визуализация; графовые модели; расширенная форма Бэкуса-Наура | STK ACS; real time; control algorithm; software; visualization; graph models; extended Backus-Naur form

Показано, що для підвищення ефективності функціонування, зниження вартості розробки та експлуатації АСУ СТК, обробка інформації в яких відбувається в режимі реального часу, особливу увагу необхідно приділяти розробці керуючих алгоритмів з урахуванням часових обмежень. П... View more
Share - Bookmark