Використання методу головного критерій для розв’язання задачі відновлення сигналів

Unknown Ukrainian OPEN
Баранов, В. Л.; Національний авіаційний університет; Жуков, І. А.; Національний авіаційний університет; Засядько, А. А.; Черкаський державний технологічний університет;
(2017)

Розглянуто результати теоретичних і числових досліджень, які показали подібність методу головного критерію і методу Тихонова при розв ’язанні некоректних задач відновлення сигналів за властивостями: чутливість розв ’язку до знаходження параметра регуляризації, стійкість... View more
Share - Bookmark