КАРДИНАЛЬНІ ТА ЛОЯЛЬНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ З ЖАНРОВОЮ ФАКТУРОЮ ДРАМИ 1990-Х РОКІВ

Unknown Ukrainian OPEN
ЦОКОЛ, Олена;
(2015)
  • Publisher: Національний Авіаційний Університет
  • Subject: сучасна українська драматургія; жанр; експеримент | 82-1/-9"199" [УДК 82-2] | современная украинская драматургия; жанр; эксперимент. | modern Ukrainian drama; genre; experiment

У статті розглянуто жанрові модифікації в українській драматургії 1990-х років, особливу увагу зосереджено на описі сюжетної структури текстів комедії, фарсу та сатиричної драми. Окреслено кілька тенденцій, які характеризуються жанровим конгломератом. В статье рассмо... View more
Share - Bookmark