Speech recovery quality assessment in secure wireless communication channels

Unknown Ukrainian OPEN
Конахович, Георгій Філімонович; Національний авіаційний університет, кафедри телекомунікаційних систем; Голубничий, Олексій Георгійович; Національний авіаційний університет, кафедри телекомунікаційних систем; Одарченко, Роман Сергійович; Національний авіаційний університет, кафедри телекомунікаційних систем; Беженар, Юлія Вікторівна; Національний авіаційний університет, кафедри телекомунікаційних систем;
(2012)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: Information Security | voice message; the additional delay; encryption (AES); a wireless communication channel; BER; quality of recovery | UDC 004.054 (045) | Информационная безопасность | речевое сообщение; дополнительная задержка; шифрования (АES); беспроводной канал святи; BER; качество восстановления | УДК 004.054 (045) | Інформаційна безпека | мовне повідомлення; додаткова затримка; шифрування (АES); безпроводовий канал зв’язку; BER; якість відновлення

This article puts under consideration the additional delay, introduced by the network using information security aids, as well as investigates the transmission model of the voice message over a secure wireless communication channel, and analyzes its playback quality. Th... View more
Share - Bookmark