ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В М. КИЄВІ

Unknown Ukrainian OPEN
Кохан, Богдан Андрійович; Національний авіаційний університет;
(2016)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: адміністративні послуги; реформування системи надання адміністративних послуг; сервісна роль держави; публічна адміністрація; якість надання адміністративних послуг; сервісне публічне управління | 35.071(477-25) [342.92] | administrative services; reforming the system of administrative services; service role of the state; public administration; quality of administrative services; public service management | административные услуги; реформирование системы предоставления административных услуг; сервисная роль государства; публичная администрация; качество предоставления административных услуг; сервисное публичное управление

Стаття присвячена розгляду теоретико-правових основ реформування системи адміністративних послуг, корисних новацій, проблем, що виникають під час реформування системи надання адміністративних послуг у м. Києві. Також у ній говориться про шляхи оптимізації практичної реа... View more
Share - Bookmark