ВПЛИВ РАДІОТЕХНІЧНИХ ТА ІНДУСТРІАЛЬНИХ ЗАВАД НА ТОЧНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВІАЦІЙНОЇ НАВІГАЦІЙНО-ПОСАДКОВОЇ РАДІОАПАРАТУРИ

Unknown Russian OPEN
Кондрашов, В.И.; Форостян, В.Ю.; Осипчук, А.А.;
(2012)
  • Publisher: Национальный Авиационный Университет
  • Subject: бортовая радиоаппаратура; помехи; сигнал; чувствительность

 Наведено методики та результати досліджень високочастотних трактів бортової  навігаційно-посадкової апаратури метрового діапазону частот. Подано рекомендації щодо їх  побудови на основі міжнародних рекомендацій «ARINC» та Норм летной годности самолетов НЛГС-3.  In t... View more
Share - Bookmark